6 กลุ่มธุรกิจ ของ PTES

ศูนย์ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้คาปาซิเตอร์ และ ฮาร์โมนิกฟิลเตอร์
> ผู้ผลิต จำหน่าย Capacitor และ Reactor Brand PTES
> ผู้แทนจำหน่าย Capacitor ทุกยี่ห้อ ABB,
Schneider, EPCOS, Shizuki, RTR DUCATI, ENTES
> ออกแบบ ติดตั้งตู้ Capacitor Bank
> ออกแบบ ติดตั้ง Harmonics Filter
> ตรวจวัดวิเคราะห์ Harmonics ในระบบไฟฟ้า
> ตรวจเช็ค ปรับปรุงตู้ Capacitor Bank เก่า

ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร
> Hight Voltage Equipments
> Low Voltage Equipments
> Grounding Equipments
> MDB, DB, Load Center, Consumer Unit
> Wall Mounting Cabinet
> Wireway, Cable Ladder, Cable Tray
> ACB, MCCB, MCB, Magnetic Contactor
> Digital Power Meter, C.T., Protection Relay, Switchboard Accessories

รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ประกอบ
> ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง Solar Roof Top
> ระบบโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตรกรรม
> ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุสาหกรรม
> ระบบโซล่าเซลล์สำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
> ระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย
> จัดจำหน่ายBattery สำหรับงาน Solar Cell
> จัดจำหน่ายแผง Solar Cell PV และอุปกรณ์ติดตั้ง

 


รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร
> รับเหมางานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สื่อสาร
> ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
> ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า MEA PEA
> ออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้าและ Grounding
> ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟ
ฉุกเฉิน
> งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
> Preventive Maintenance

รับตรวจสอบด้านวิศวกรรมตามกฎหมายและตามความต้องการ
> ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน ประจำปี
> ตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
> ตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
> Thermoscan
> Grounding Resistance Test
> ตรวจสอบด้านวิศวกรรมอื่นๆ ตามความ
ต้องการโดย สามัญ วุฒิวิศวกร

สถาบันฝึกอบรมด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยและจัดการ

    

   

 

    

 

Visitors: 118,394